Ehitusteenused

Tänu pikaajalisele kogemusele ja meeskonna professionaalsusele leiame parima lahenduse kliendi vajadustele, kasutades selleks oma spetsialiste ja suurt masinaparki.

Ehitusteenuseid pakume hinnapakkumise alusel, sest teenuste maksumus kujuneb vastavalt  töö iseloomule, pinnasele ja algse katte taastamise vajadustele.

Ehitusteenused, mida teostame:

 • Asfalteerimis- ning betoonkivitöid aluste ehitusega, kui ka asfaldi parandamist nii talvel kui ka suvel
 • Drenaaži ehitus
 • Kanalisatsiooni ehitus
 • Kaevetööde tagajärgede likvideerimine
 • Kaevetöödega eemaldatud asfaltkatte taastamine
 • Killustik, freesasfalt- ja liivaluste ehitamine ning tihendamine selle nõutud tihedusele
 • Kinnistusiseseid vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitust ja remonti
 • Kraavide kaevamine
 • Kraavide puhastamine võsast ja setetest
 • Liitumispunktide ehitust ning vee- ja kanalisatsioonitorustike avariitöid
 • Magistraaltorustike ehitust ja renoveerimist
 • Nõlvade kindlustus tööd
 • Süvendite kaevamine
 • Teede ja platside ehitamine
 • Teekraavide kaevamine
 • Teetruupide ehitamine ja remont
 • Vee ja kanalisatsiooni trasside ehitus, remont

Hinnapäringud palume saata e-post aadressile: info@greid.ee

 

 

Menu