Jäätmete vastuvõtt

Võtame vastu jäätmeid Saekoja jäätmekäitluskohas aadressiga Saekoja, Kuningamäe küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond (territooriumil on videovalve) – vastavalt kehtivale jäätmeloale nr KL-511829  alljärgnevaid jäätmeid.

Teenindame E-R 8.00- 16.00

  Jäätmekood Kirjeldus
01 04 08 Kruusajäätmed ja kivipuru, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07*
01 04 08  Kruusajäätmed ja kivipuru, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07*
01 04 09  Liiva- ja savijäätmed
02 01 04  Plastijäätmed (välja arvatud pakendid)
02 01 07  Metsamajandusjäätmed (näiteks oksad, risu)
02 01 10  Metallijäätmed
03 01 01  Puukoore- ja korgijäätmed
03 01 05  Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04*
10 01 01  Koldetuhk, räbu ja katlatuhk (välja arvatud koodinumbriga 10 01 04* nimetatud katlatuhk ning koodinumbritega 10 01 96* ja 10 01 97* nimetatud jäätmed)
15 01 06  Segapakendid
17 01 01  Betoon
17 01 02  Tellised
17 02 01  Puit
17 05 04  Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03*
17 08 02  Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01*
17 09 04  Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03*
20 02 01  Biolagunevad jäätmed
20 03 98  Prügi (segaolmejäätmete) sortimisjäägid

Jäätmete üleandmiseks edasta meile oma soov: täites ära alljärgnev vorm:

  Teenuse tellija:

  Arvet soovite saada: e-arvete keskusessee-postiga

  E-postiga arvete korral arvete e-posti aadress:

  Teie nimi

  Kontakttelefon

  Teie e-post

  Mis jäätmekoode soovite tuua?

  Kui palju soovite jäätmeid tuua (tonnides)?

  Mis ajavahemikul soovite jäätmeid tuua?

  Mis masinaga/ masinatega soovite jäätmeid tuua (mark, mudel, värvus, reg. nr)?

  Menu